Kursy BHP i PPOŻ w Legionowie

Firma „PAW-ART” powstała w 2002 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą bhp, ppoż, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochroną środowiska. Do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie i z zaangażowaniem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Profesjonalne doradztwo BHP

Certyfikaty    Zaświadczenie

Profesjonalne usługi BHP

 • szkolenia BHP – wstępne i okresowe,
 • szkolenia PPOŻ.,
 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP,
 • kurs pierwszej pomocy,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji (ogólna i stanowiskowa),
 • opracowywanie instrukcji PPOŻ,
 • uczestnictwo w zespole powypadkowym,
 • sporządzanie dokumentacji BHP i PPOŻ.,
 • doradztwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ.,
 • udział w komisji BHP,
 • zadania służby BHP i PPOŻ.

Szkolenia BHP

 • Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP:
  • szkolenie wstępne: instruktaż ogólny (dla nowych pracowników): 30 zł
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP:
  • dla pracowników administracyjno-biurowych, robotniczych: 60 zł
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: 150 zł
  • dla pracowników technicznych oraz inżynieryjnych: 100 zł
 • Pozostałe szkolenia BHP:
  • z przepisów ochrony przeciwpożarowej: 50 zł
  • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej: 120 zł
 • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy:
  • robotniczych i administracyjno–biurowych: 300 zł
 • Ocena stanowisk pracy przy monitorze ekranowym: 50 zł
 • Wykonanie rejestrów oraz kart z pomiarów i badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy: 150 zł
 • Opracowywanie instrukcji transportu wewnętrznego, magazynowania i składowania, bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz innych: 100 zł
 • Doradztwo w zakresie BHP oraz prawnej i technicznej ochrony pracy: 100 zł
 • Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP: 100 zł
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej od: 300 zł
 • Raporty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie: 150 zł

Szkolenia BHP

Firma BHP „Paw-Art” zajmuje się realizowaniem kompleksowych szkoleń oraz kursów ppoż. i BHP. Prowadzimy także kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Specjalizujemy się kursach uświadamiających o sposobach przeciwdziałania zagrożeniom w miejscach pracy.

Dla naszych Klientów przygotowujemy instrukcje BHP oraz prowadzimy specjalistyczne kontrole i przeprowadzamy oceny pojawienia się zagrożeń na stanowiskach pracy.

Szkolenia ppoż i obsługa BHP

Kładziemy duży nacisk na profesjonalne kursy ppoż. Niezbędną wiedzę podajemy w sposób przystępny oraz łatwy do zapamiętania. Uczulamy kursantów na zagrożenia oraz często niepozorne źródła pożaru.

Zapraszamy do kontaktu oraz sprawdzenia detali naszej oferty szkoleń BHP.

„PAW-ART”. Anna Pawlicka

ul. Kawęczyńska 41/15 03-775 Warszawa

Telefon: 601 067 654
E-mail: anna.bhp@gmail.com